Streaming

GDPR

 1. Úvod: Toto Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) stanovuje politiky a postupy pro ochranu osobních údajů na webových stránkách enterpriseesports.cz, dále jen „Webová stránka“. Webová stránka sbírá osobní údaje prostřednictvím cookies a e-mailových adres za účelem poskytování uživatelům personalizovaných služeb a zasílání newsletterů. Cílem tohoto GDPR je zajistit, že práva a soukromí jednotlivců, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, jsou chráněny v souladu s GDPR a platnými zákony o ochraně osobních údajů.

 2. Správce osobních údajů: Enterprise Esports, s.r.o., registrovaná s identifikačním číslem (IČO) 14087171, bude správcem osobních údajů odpovědným za sběr, zpracování a ukládání osobních údajů získaných prostřednictvím Webové stránky.

 3. Sbírané údaje a účel zpracování: Webová stránka sbírá následující typy osobních údajů: a. Cookies: Webová stránka používá cookies a podobné technologie sledování za účelem zlepšení uživatelského zážitku, analýzy používání webových stránek a poskytování personalizovaného obsahu a reklamy. b. E-mailové adresy: Webová stránka sbírá e-mailové adresy od uživatelů, kteří se přihlašují k odběru newsletteru. Hlavním účelem sběru e-mailových adres je zasílání newsletterů odběratelům s relevantním a cenným obsahem.

 4. Právní důvod pro zpracování: a. Cookies: Webová stránka zpracovává osobní údaje získané prostřednictvím cookies na základě souhlasu uživatele. Používáním Webové stránky uživatelé souhlasí s používáním cookies, jak je popsáno v Zásadách používání cookies Webové stránky. b. E-mailové adresy: Právním důvodem pro zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím e-mailů je výslovný souhlas subjektů údajů, jak je uvedeno při přihlášení k odběru newsletteru. Dobrovolným poskytnutím svých osobních údajů a přihlášením k odběru newsletteru uživatelé udělují souhlas se zpracováním svých údajů pro uvedený účel.

 5. Ukládání a zabezpečení údajů: a. Cookies: Data z cookies budou ukládána bezpečně na zařízení uživatele a/nebo na serverech Webové stránky. K datům budou mít přístup pouze autorizovaní zaměstnanci, kteří jsou vázáni povinností zachovávat důvěrnost. b. E-mailové adresy: Osobní údaje získané prostřednictvím e-mailových odběrů budou ukládány bezpečně na serverech Webové stránky nebo na důvěryhodném poskytovateli služeb třetí strany, který splňuje požadavky GDPR.

 6. Uchovávání údajů: a. Cookies: Data z cookies budou uchovávána po dobu stanovenou v Zásadách používání cookies Webové stránky, dokud uživatel nevymaže cookies v prohlížeči, nepřetrhne souhlas nebo nezakáže používání cookies v nastavení prohlížeče. b. E-mailové adresy: Osobní údaje získané prostřednictvím e-mailových odběrů budou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. Údaje odběratelů budou uchovávány, dokud se sami nepřihlásí k odhlášení z newsletteru nebo nepožádají o vymazání svých údajů.

 7. Práva subjektů údajů: Webová stránka uznává a respektuje práva subjektů údajů, jak jsou stanoveny v GDPR. Uživatelé mají právo:

 • Přístup k jejich osobním údajům a informacím o jejich zpracování.
 • Opravit nepřesnosti v jejich osobních údajích.
 • Vymazání jejich osobních údajů (Právo být zapomenut) na požádání, s výjimkou zákonných povinností.
 • Kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním svých údajů.
 • Vznést námitku proti zpracování svých údajů v určitých případech.
 • Omezit zpracování svých údajů v určitých situacích.
 • Přenositelnost údajů, což jim umožňuje získat kopii svých údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

K výkonu kteréhokoliv z výše uvedených práv se mohou uživatelé obrátit na správce osobních údajů pomocí kontaktních informací uvedených na Webové stránce.

 1. Přenos údajů: Webová stránka nebude předávat osobní údaje získané prostřednictvím cookies nebo e-mailových adres třetím stranám bez výslovného souhlasu, s výjimkou situací stanovených zákonem nebo když je to nezbytné k dosažení účelu zpracování údajů.

 2. Oznámení o narušení bezpečnosti údajů: V případě narušení bezpečnosti údajů, které ohrožuje práva a svobody uživatelů, bude Webová stránka neprodleně informovat příslušné dozorové orgány a dotčené uživatele v souladu s požadavky GDPR.

 3. Aktualizace GDPR: Tento GDPR může být pravidelně aktualizován za účelem odrážení změn v právních nebo regulačních požadavcích nebo k vylepšení postupů ochrany osobních údajů. Uživatelé budou informováni o jakýchkoliv podstatných změnách tohoto GDPR.

Používáním Webové stránky uživatelé souhlasí s podmínkami uvedenými v tomto GDPR.

Enterprise Esports, s.r.o.
Kubelíkova 46, Praha 3
[email protected]

Datum poslední aktualizace: 20.7.2023

Sleduj nás na sociálních sítích

odebírej náš newsletter

Ať ti neunikne žádná novinka ze světa e-sportu.
© Vytvořilo FV STUDIO